EM YÊU KHOA HỌC

EM YÊU KHOA HỌC

Shining Stars Academy

Shining Stars Academy

Shining Stars Academy
Shining Stars Academy
EM YÊU KHOA HỌC

Trẻ em sinh ra đã có tính tò mò, ham hiểu biết, điều đó thôi thúc trẻ tích cực hoạt động, phát triển óc tìm tòi ham hiểu biết của trẻ.Vì vậy hoạt động khám phá khoa học là một trong những nội dung cơ bản của chương trình mầm non mới, nó chiếm vị trí quan trọng cho việc tổ chức cho trẻ tính tích cực khám phá, hình thành củng cố và phát triển những tri thức cơ bản về tính chất, nguyên liệu của đối tượng mà mình muốn tìm hiểu nhằm thoả mãn nhu cầu nhận thức và mở rộng cho trẻ về: cảm giác , tri giác, tư duy, tưởng tượng... Các năng lực hoạt động trí tuệ như: quan sát, phân tích, tổng hợp, so sánh, khái quát hoá, suy luận. Dựa trên đặc điểm tâm lý, nhận thức của trẻ mẫu giáo các nhà tâm lý học, giáo dục học đã chứng minh rằng quá trình khám phá khoa học được tổ chức mang tính chất khám phá, trải nghiệm theo phương thức “Trẻ em chơi mà học,học mà chơi” là phù hợp với trẻ. Việc sử dụng trực quan, trò chơi, đàm thoại, thí nghiệm đơn giản luôn tạo cho trẻ sự hứng thú, kích thích tính tích cực hoạt động, phát triển tính tò mò, ham hiểu biết, thích khám phá, tìm tòi, phát triển óc quan sát, phán đoán...

Vì vậy, việc tổ chức hoạt động cho trẻ mẫu giáo “Khám phá khoa học” đóng một vai trò quan trọng cần thiết đối với trẻ.

Đây là một hoạt động học tập vui và bổ ích, các bé ai cũng hào hứng tham gia, hoạt động đã khơi gợi được sự thích thú và đam mê khám phá thế giới xung quanh bé. Thông qua hoạt động này giúp cho bé dần hình thành và phát triển các kỹ năng quan sát, kỹ năng tư duy, phân tích, tổng hợp, khái quát và tạo nên những đam mê được tìm hiểu khoa học. Hoạt động khám phá khoa học cũng là một trong những hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc phát triển nhận thức cho các bé.

Tin tức khác

dktg
backtop