Shining Stars Academy

Shining Stars Academy

Shining Stars Academy

Shining Stars Academy

Shining Stars Academy
Shining Stars Academy
Giới thiệu

Phương pháp dạy

Ngày đăng: 10/03/2019
Các phương pháp giảng dạy linh hoạt

Thư Ngỏ

Ngày đăng: 05/09/2018
Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng trí thông minh và các năng lực của trẻ phụ thuộc vào mối liên kết tế bào...

Sứ mệnh

Ngày đăng: 09/07/2018
Shining Stars - Academy of Art and science - hướng tới một hệ thống trung tâm giáo dục và đào tạo dành cho lứa tuổi 3-8 bao...

Cơ sở khoa học

Ngày đăng: 09/07/2018
“Thời kỳ quan trọng nhất mỗi người không phải ở tuổi học đại học, mà là thời kỳ đầu tiên – giai đoạn từ...

Tầm nhìn

Ngày đăng: 09/07/2018
Shining Star- Academy of Art and science - hướng tới một hệ thống trung tâm giáo dục và đào tạo dành cho lứa tuổi 3-8 bao gồm:...
dktg
backtop