Sứ mệnh

Sứ mệnh

Shining Stars Academy

Shining Stars Academy

Shining Stars Academy
Shining Stars Academy
Sứ mệnh

Shining Stars hướng tới một hệ thống trung tâm giáo dục và đào tạo dành cho lứa tuổi 3-8 bao gồm:
 Chương trình đào tạo dành cho các em bé tại trung tâm có tên gọi Shining “Mọi ngôi sao đều sáng –shine the light”
 Shining Star- Academy of Art and science- Học viện đào tạo dành cho các trường mầm non trong quá trình hợp tác đào tạo chuyển giao công nghệ giáo dục trong các lĩnh vực sau:
    • Chương trình phát triển năng lực tư duy thông qua: Toán học, khoa học, hội họa
    • Chương trình phát triển các kỹ năng nền tảng: Học thật vui, Hành trang vào lớp 1.

 

 

Sứ mệnh

Mục tiêu

“Giáo dục không phải là đong cho đầy thùng mà là thắp lên ngọn lửa.” – William Butler Yeats

  1. Trẻ Mẫu giáo có cơ hội tham gia vào Chương trình được xây dựng một cách khoa học, có hệ thống. Chương trình được nghiên cứu và xây dựng dựa trên thành tựu của nền giáo dục thế giới, mục tiêu giáo dục của Liên hợp quốc và phù hợp với điều kiện giáo dục Việt Nam. Hệ thống học cụ được chuẩn bị an toàn và hấp dẫn cho mỗi bài học, khích lệ có hội trải nghiệm và sự sáng tạo . Trẻ có cơ hội cho sự phát triển cân bằng về trí tuệ và cảm xúc trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ và tối ưu các cơ hội của não bộ​
  2. Chương trình mang lại những lợi ích tạo nên sự phát triển toàn diện cho trẻ thơ về các chỉ số IQ, CQ, SQ, EQ, ( trí tuệ, cảm xúc, sáng tạo, tương tác xã hội) . Đây là nền tảng giáo dục kiến tạo những em bé hạnh phúc vì được học và nuôi dưỡng niềm đam mê trong cuộc sống
  1. Xây dựng và hình thành năng lực tư duy đáp ứng những kỹ năng quan trọng của trẻ em thế kỷ 21 và những thách thức của mục tiêu nền giáo dục thế kỷ 21
  1. Chương trình mang lại hiệu quả về mặt tâm lý( tâm thế)- kiến thức- kỹ năng của các em bé chuẩn bị vào lớp 1 bao gồm: Năng lực toán học và niềm yêu thích học toán, năng lực ngôn ngữ và khả năng sử dụng ngôn ngữ ở 5 lĩnh vực( nghe- nói- đọc hiểu- viết và giao tiếp trình bày), tâm lý chuẩn bị vào lớp 1, các kỹ năng tiền tiểu học .
  2. Đào tạo Giáo viên và phụ huynh thay đổi nhận thức và phương pháp tiếp cận trẻ khoa học hiệu quả

 

 

Tin tức khác

dktg
backtop