Tầm nhìn

Tầm nhìn

Shining Stars Academy

Shining Stars Academy

Shining Stars Academy
Shining Stars Academy
Tầm nhìn

Shining Star- Academy of Art and science -  hướng tới một hệ thống trung tâm giáo dục và đào tạo dành cho lứa tuổi 3-8 bao gồm:
 Chương trình đào tạo dành cho các em bé tại trung tâm có tên gọi Shining “Mọi ngôi sao đều sáng –shine the light”
 Shining Star- Academy of Art and science- Học viện đào tạo dành cho các trường mầm non trong quá trình hợp tác đào tạo chuyển giao công nghệ giáo dục trong các lĩnh vực sau:
    • Chương trình phát triển năng lực tư duy thông qua: Toán học, khoa học, hội họa
    • Chương trình phát triển các kỹ năng nền tảng: Học thật vui, Hành trang vào lớp 1.

 

Tầm nhìn 

 

 

 

 

Tin tức khác

dktg
backtop