Học viện Shining Stars Academy liên kết với trường mầm non Tân Việt Mỹ - Ươm mầm những ngôi sao sáng cho tương lai

Học viện Shining Stars Academy liên kết với trường mầm non Tân Việt Mỹ - Ươm mầm những ngôi sao sáng cho tương lai

Shining Stars Academy

Shining Stars Academy

Shining Stars Academy
Shining Stars Academy
Học viện Shining Stars Academy liên kết với trường mầm non Tân Việt Mỹ - Ươm mầm những ngôi sao sáng cho tương lai

Cùng với sự mong muốn ươm mầm những ngôi sao sáng cho tương lai, cùng với đó là tạo ra một môi trường dạy học cho trẻ thật hiện đại, cho nên học viện Shining Stars đã liên kết với trường mầm non Tân Việt Mỹ. Để khai mở tối đa năng lực của trẻ trong giai đoạn vàng của các cửa sổ cơ hội.

Nhiệm vụ của giáo viên học viện tại trường mầm non Tân Việt Mỹ

Giáo viên mầm non là người truyền tải kiến thức và giáo dục nhân cách làm người cho các bé. Giáo viên mầm non là những người chịu trách nhiệm chăm sóc và quản lí trẻ. Sau đây là những nhiệm vụ của giáo viên học viện tại trường mầm non Tân Việt Mỹ.

- Bảo vệ an toàn sức khỏe, tính mạng của trẻ em trong thời gian trẻ em ở nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

- Thực hiện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em theo chương trình giáo dục mầm non: lập kế hoạch chăm sóc, giáo dục. Xây dựng môi trường giáo dục, tổ chức các hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em, đánh giá và quản lý trẻ em. Chịu trách nhiệm về chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Tham gia các hoạt động của tổ chuyên môn, của nhà trường, nhà trẻ, nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập.

Tiết học hội họa vui nhộn của cô trò tại học viện Shining Stars

- Trau dồi đạo đức, giữ gìn phẩm chất, danh dự, uy tín của nhà giáo, gương mẫu, thương yêu trẻ em, đối xử công bằng và tôn trọng nhân cách của trẻ em. Bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của trẻ em, đoàn kết, giúp đỡ đồng nghiệp.

- Rèn luyện sức khỏe, học tập văn hóa, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em.

- Tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học nuôi dạy trẻ em cho cha mẹ trẻ. Chủ động phối hợp với gia đình trẻ để thực hiện mục tiêu giáo dục trẻ em.

Những kỹ năng cần có của giáo viên tại học viện Shining Stars

- Nắm vững đặc điểm nhận thức của từng cá nhân trẻ để có phương pháp dạy phù hợp.

- Giờ hoạt động phải biết sử dụng đồ dùng phù hợp, gây hứng thú cho trẻ. Biết chọn bài kết hợp phù hợp theo nội dung bài dạy và sắp xếp bài dạy hợp lý, biết chọn nội dung tích hợp, trình bày, hấp dẫn và phù hợp trẻ.

- Phát triển khả năng nhận thức về toán cho trẻ và đảm bảo chất lượng giáo dục đồng bộ. Kết hợp trong giờ dạy khéo léo, sinh động hấp dẫn gây hứng thú cho trẻ.

- Trong quá trình dạy, giáo viên phải quan tâm đến kiến thức cá nhân để có biện pháp bồi dưỡng phù hợp.

Học viện Shining Stars luôn có những phương pháp giảng dạy phù hợp với trẻ

- Phải tạo điều kiện dạy trẻ ở mọi lúc, mọi nơi. Các bài tập chuẩn bị cho giờ hoạt động chung cũng như dạy các kỹ năng về toán cho trẻ.

- Tạo môi trường, tâm thế thoải mái để trẻ hoạt động môn làm quen với toán.

Đối với trẻ thì ngoài gia đình thì cô giáo dạy mầm non có thể xem như một “người mẹ thứ hai” để giúp trẻ có thêm tự tin, học hỏi được nhiều điều và giáo dục những kiến thức đầu tiên cho trẻ trong môi trường trường lớp, chính vì vậy mà người làm giáo viên mần non có vai trò vô cùng quan trọng trong việc giáo dục ra một thế hệ  “mầm non” tương lai cho đất nước.

Tin tức khác

dktg
backtop