Lợi ích các chương trình

Lợi ích các chương trình

Shining Stars Academy

Shining Stars Academy

Shining Stars Academy
Shining Stars Academy
Lợi ích các chương trình

1. Lợi ích đối với trẻ khi tham gia chương trình: mỗi chương trình mang lại những lợi ích tạo nên sự phát triển toàn diện cho trẻ thơ về các chỉ số IQ, EQ, CQ, SQ (trí tuệ, cảm xúc, sáng tạo, tương tác xã hội). Đây là nền tảng giáo dục kiến tạo những em bé hạnh phúc vì được học và nuôi dưỡng niềm đam mê trong cuộc sống.

     + Năng lực tư duy quan sát tích cực.

     + Năng lực giao tiếp hiệu quả và giài quyết vấn đề.

     + Năng lực tưởng tượng - sáng tạo.

     + Năng lực làm việc nhóm và kỹ năng tự học.

 

 

 

     + Sự phát triển về nhận thức và ngôn ngữ.

     + Sự Phát triển về vận động tinh - thô.

     + Sự phát triển về tình cảm xã hội.

     + Sự phát triển thẩm mỹ.

 

 

2. Đối với phụ huynh

3. Đối với cộng đồng xã hội

dktg
backtop